Trường tiểu học xã Thành Lợi sinh hoạt chuyên môn tháng 10 tại điểm trường C

Tháng Mười 8, 2019 10:33 sáng

BAN GIÁM HIỆU TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ NHƯ SAU:

  • Đánh giá công tác tháng 9
  • Xây dựng công tác tháng 10

shcm4       shcm3

* Triển khai thống nhất hoạt động của các câu lạc bộ.

* Hướng dẫn cách nhận xét học sinh.

shcm          shcm2

   * Hướng dẫn cách soạn  tiết câu lạc bộ