Hình ảnh thầy và trò trường tiểu học C Thành Lợi tham gia các cuộc thi “Giao lưu năng lực cấp tỉnh năm học 2015 – 2016″

Tháng Tư 13, 2016 9:47 sáng

12495113_453511378173273_8515716016180241532_n

Thầy và trò phấn khởi sau khi hoàn thành bài dự thi
12936778_549984341841853_6735863572235212988_n  Bức tranh là kết tinh kiến thức, tài năng của các thầy huấn luyện và nỗ lực + năng khiếu của các trò

12931107_549984361841851_4391540563779286361_n12961651_550484431791844_7050646520832312407_n
GIẢI NHẤT CẤP TỈNH CUỘC THI VẼ TRANH THEO NHẠC CẤP TỈNH

là kết quả xứng đáng khích lệ thầy và trò các trường trong cụm, cũng như khích lệ các phong trào khác trong toàn huyện nhà