Hoạt động CLB RÔ BỐT – Dò line tự động – Tháng 9/2019

Tháng Chín 24, 2019 10:17 sáng

Địa điểm: Phòng tin học – Trường tiểu học xã Thành Lợi – Điểm trường C

Thành phần: Giáo viên tin học, Học sinh Khối lớp 5 trong Câu Lạc bộ Rô Bốt của hai điểm trường A, C.

Tên bài: Hướng dẫn học sinh dò line tự động (Rô bốt chạy theo vạch đen)

CLB-Rô-bốt                      CLB-Rôboots2

robot3                     robot5-250x188

                             Một số hình ảnh CLB RÔ BÔT – TH xã Thành Lợi

                    Video ghi lại kết quả của việc dò line tự động của học sinh