CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2019 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THÀNH LỢI ĐIỂM TRƯỜNG C

Tháng Mười Một 19, 2019 9:06 sáng

1. Cắm hoa: 10 GV chủ nhiệm các lớp cùng các con thi cắm hoa và thuyết trình: Đã xếp được 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích

12           11                  10

3   1   6   2

4   5   7   9

2. Chữ đẹp

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20